Pierwsza pomoc – kurs

W naszym kraju co roku ginie kilka tysięcy osób wyłącznie dlatego, że świadkowie wypadku nie umieją udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Odpowiedzią na tak niechlubne dane jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, które pomogą nam posiąść wiedzę i umiejętności niezbędne do prawidłowego zachowywania się w momencie zagrożenia zdrowia.

Jak odbyć kurs pierwszej pomocy?

Niektóre kursy pierwszej pomocy można odbyć z wykorzystaniem e-learningu. Szkolenia przez Internet są z pewnością o wiele wygodniejsze i tańsze, jednak nauka ma charakter bardziej teoretyczny. Szkolenia tradycyjne wykorzystują specjalne fantomy do prowadzenia treningów z zakresu pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – części szkolenia

Tematy omawiane w czasie kursu, są uzależnione od wspólnych uzgodnień organizatora z odbiorcami szkoleń. Na pewno, muszą się w nim pojawić następujące elementy: zabezpieczenie miejsca wypadku, a także skuteczne wzywanie pomocy. W części interaktywnej powinniśmy nauczyć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, opatrywać rany oraz jakie działania powziąć, w przypadku omdleń czy porażenia prądem.