Jakie parametry powinny spełniać schody wewnętrzne?

Schody wewnętrzne muszą być nie tylko mocne i ładnie prezentujące się, lecz również muszą być przede wszystkim komfortowe w użytkowaniu oraz bezpieczne. W czasie projektowania mieszkania dwupoziomowego lub domu trzeba tym samym uwzględnić aktualne przepisy regulujące to, jakie warunki techniczne muszą obligatoryjnie spełniać takie schody.

Gdzie są wyszczególnione bieżące wytyczne dotyczące schodów wewnętrznych?

Bez względu na to, czy w projekcie chcemy zamontować wewnętrzne schody drewniane, betonowe czy szklane, ich struktura powinna spełniać określone w aktach prawnych parametry. Zalecenia dotyczące tego, jak powinny wyglądać prawidłowo wyprodukowane schody wewnętrzne, znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W tym dokumencie podano dane o wymiarach spoczników i stopni, maksymalnej liczbie schodów w jednym biegu oraz jego minimalnej szerokości.

Rekomendowana wysokość i szerokość schodów – parametry

Jeżeli chcemy mieć w mieszkaniu wygodne schody, ich wymiary muszą zapewniać komfortowe korzystanie z nich przez wszystkich mieszkańców – również przez osoby skarżące się na kłopoty z poruszaniem się, osoby starsze czy dzieci. Zgodnie z przytoczonym powyżej Rozporządzeniem maksymalna wysokość stopnia wynosi 19 cm. Trzeba jednak uwzględnić to, iż najbardziej optymalne są stopnie o wysokości mniej więcej 16-18 cm. Szerokość stopni zaś zależy od ich wysokości i oblicza się ją według przytoczonego w rozporządzeniu wzoru.

Minimalna szerokość użytkowa biegu również jest uregulowana w tym akcie prawnym – wynosi ona 80 cm, jakkolwiek uznaje się, że łatwiejsze w eksploatacji są schody szerokie na co najmniej 1 metr. Szerokość spocznika, to znaczy podestu między biegami, powinna zaś mieć minimum 80 cm.

Jeden bieg schodów stałych nie może mieć więcej aniżeli 17 stopni. Nie dotyczy to jednakże m.in. budowli w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz mieszkań dwupoziomowych.

Parametry techniczne schodów wachlarzowych, spiralnych oraz zabiegowych

Prawo definiuje dodatkowo wymiary schodów wachlarzowych, innymi słowy takich, w których bieg układa się w łuk, a stopnie mają kształt trapezów. Schody tego typu są bardzo efektowne, a gdy będą dobrze zaplanowane, to również są wygodne. W tym wypadku szerokość stopni musi wynosić nie mniej niż 0,25 m – to umożliwi bezpieczne wchodzenie i schodzenie.

Przepisy prawa wyszczególniają także parametry, jakie muszą spełniać schody zabiegowe i kręcone (spiralne). Dla przypomnienia – schody kręcone są budowane na planie kręgu. Natomiast schody zabiegowe to schody zmieniające tor biegu, lecz nie mają one spocznika. Jakie wymiary muszą mieć komfortowe schody zabiegowe? Przepisy mówią o tym, że szerokość ich stopni musi mieć minimum 25 cm i powinno się ją zapewnić w dystansie maksymalnie 40 cm od poręczy balustrady zewnętrznej. Takie same wymiary obowiązują schody kręcone, jednakże w tym wypadku odległość odmierza się od słupa stanowiącego centralną konstrukcją schodów.

Adres:
OKNOSTOL Producent Stolarki Drewnianej Nowoczesnej i Zabytkowej
ul. Elizy Orzeszkowej 2
34-600 Limanowa

Tel.: +48 18 337-60-08
Mob.: +48 505-166-701, +48 511-621-633
E-mail: [email protected]