Automatyczna windykacja należności – sposób na nieterminowych klientów

Pełna oferta taniej windykacji znajduje się na tej stronie.

Może być wiele różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą w terminie za zakończone zlecenie. Problem z nieopłaconymi płatnościami mają zarówno przedsiębiorców, którzy świadczą usługi dla biznesu, jak również firmy z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Robot Flobo do księgowania przelewów z modułem automatycznej windykacji

Przedsiębiorca jest uprawniony do dochodzenia swojej własności poprzez proces windykacji. Chociaż określenie to większości ludzi negatywnie się kojarzy, tak naprawdę oznacza to procedurę w trakcie której podejmuje się względem dłużnika szereg czynności zgodne z aktualnymi przepisami. Działania te mają na celu ściągnięcie zaległości. To tak zwana windykacja polubowna, innymi słowy regularne monitowanie nieterminowego kontrahenta i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy ta metoda dochodzenia należności okaże się nieskuteczna, dalszą możliwością jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy kilkuset klientów i co miesiąc wystawia podobną ilość paragonów i faktur, prawdopodobieństwo, że jakiś procent opłat nie zostanie uiszczony w ustalonym terminie wyraźnie wzrasta. W uporządkowaniu całego procesu księgowania faktur pomaga robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który ma również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – procedura upominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Robot Flobo nie tylko sprawdza, czy na konto bankowe wpłynęła płatność od kontrahenta, ale w razie stwierdzenia jej braku w określonym czasie, rozpoczyna ona proces upominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy korzystający z tego narzędzia może skonfigurować własne scenariusze czynności podejmowanych w stosunku do nie płacących klientów, definiując między innymi odstęp czasu pomiędzy wiadomościami z upomnieniem. Informacja o przybliżającym się terminie zapłaty za fakturę delegowana jest z aplikacji również przed jego upływem do tych klientów, którzy w poprzednim kwartale dwukrotnie wykonali przelew z opóźnieniem bądź którzy nie dokonali przelewu w terminie w zeszłym okresie rozliczeniowym. Jeżeli upomnienia nie poskutkują, następnymi krokami automatycznej windykacji podejmowanymi przez aplikację Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 euro, a potem zgłoszenie informacji o dłużniku do BIG. Na końcu, jeśli wyliczone powyżej działania będą nieskuteczne, Flobo przekaże sprawę do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności i windykacji oszczędza liczne godziny poświęcane na nadzorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie skutkuje też istotną poprawą terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]