Bezpłatny generator not księgowych – skorzystaj z niego, gdy kontrahent nie opłaca faktur

Wygodny generator not księgowych online

Każdy przedsiębiorca prędzej lub później zderza się z kontrahentami, którzy nie opłacają otrzymanych faktur w określonym terminie. Niecałe dziesięć lat temu był to znaczny problem dla przedsiębiorców. Szczęśliwie począwszy od 2013 r. w przypadku wystąpienia zwłoki we wniesieniu należności polskie ustawodawstwo daje możliwość wystawiania niemrawym partnerom not księgowych w kwocie 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wystawiać od razu, a może wykorzystać jako jeden z kroków procedury windykacyjnej?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, że wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej rekompensaty zależy od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. W przypadku, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, lecz nie przekraczającym 50 tys. zł, przedsiębiorca począwszy od 2020 r. jest z kolei uprawniony do wystawienia notę w wysokości 70 euro, zaś jeśli wysokość niespłaconej należności przekracza 50 tys. zł – notę w wysokości 100 euro. Wypada zaznaczyć, iż taką notę można przekazać dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez obowiązku wcześniejszego przypomnienia o upływie terminu. Trzeba jednakże uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie zburzy pielęgnowanych nierzadko przez szmat czasu dobrych stosunków partnerskich. W końcu przyczyną poślizgu w przelaniu opłaty za fakturę mogą być przejściowe kłopoty z wypłacalnością bądź zwykłe przeoczenie dłużnika, a nie jego rozmyślny zabieg. Z tej właśnie przyczyny, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych etapów procedury windykacyjnej.

Darmowy generator not księgowych na 40 euro znajdziesz w sieci

Kiedy wierzyciel ostatecznie podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak prawidłowo należy określić jej wysokość w złotówkach, skoro normy prawne mówią o nocie w euro. Odpowiedź na to pytanie wyszczególniono w przytoczonym powyżej akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym oblicza się na podstawie średniego kursu euro obwieszczonego przez NBP ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym minął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do wypróbowania generatora not księgowych, udostępnionego za darmo na stronie Flobo – polskiej aplikacji do obsługi należności, która posiada również wszechstronny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]