Cechy i zastosowanie faktury proforma

Więcej informacji o tym, co oznacza faktura proforma.

Każdy kto prowadzi swoją firmę, ale również i gros osób dokonujących zakupów przez internet, spotkał się przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie każdy jednak wie, czym naprawdę jest ten dokument i czym odróżnia się on od typowej faktury.

Co to jest faktura proforma?

W języku łacińskim pro forma oznacza „prowizorycznie”, więc nierzadko można spotkać się z określeniem, iż faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I rzeczywiście, taka faktura nie jest dowodem księgowym, z tej przyczyny nie uwzględnia się jej w ewidencji księgowej lub w księdze przychodów i rozchodów. Należy jednakże zatrzymać ją na przykład dla celów informacyjnych.

Faktura proforma powinna być traktowana wobec tego jako dokument handlowy, będący rodzajem przedłożenia jakiejś oferty. Nie jest potwierdzeniem kupna towaru czy wykonania usługi, czyli w myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wywołuje następstw w obszarze podatku VAT. Ale czy faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, bo mówi o sprzedaży lub usłudze, która jeszcze nie jest zrealizowana, tym samym warunki transakcji w niej sformułowane mogą w każdej chwili podlegać negocjacjom.

Faktura proforma musi być wyraźnie oznaczyć

Faktura proforma wygląda i posiada te same elementy co faktura VAT, miedzy innymi:

  • dane kontrahentów (odbiorcy oraz wystawcy),
  • miejsce oraz datę,
  • nazwę usług bądź towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wespół z wykazaniem ich jednostek miary, ilości itp.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno poszczególnych towarów i usług, jak i wartość pełnego zamówienia) opisana również słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu wysokość podatku VAT,
  • informacja o kwocie naliczonych zniżek,
  • wskazanie przewidywanego terminu dostarczenia towaru czy też wykonania usługi,
  • wskazanie terminu zapłaty.

By nie było żadnych problemów z odróżnieniem tego dokumentu od stosownej faktury VAT, generującej konsekwencje podatkowe, taką fakturę wystawca musi oznaczyć dostrzegalnie w nagłówku określeniem “PRO FORMA”. Trzeba także mieć na uwadze, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z obowiązku wydania kontrahentowi wiążącej faktury VAT. Co ważne, faktury proforma nie wolno wystawić w momencie, kiedy odbiorca przeleje już zaliczkę lub uiści w całości opłatę za przedmiot transakcji.