Kto może skorzystać z metody kasowej?

Skieruj się na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/, aby otrzymać informacje o metodzie kasowej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym za pomocą metody memoriałowej, według której obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w momencie wystawienia faktury za realizację usług czy sprzedaż towaru. W takim przypadku fiskus nie docieka czy należność od kontrahenta pojawiła się na koncie płatnika VAT. W metodzie kasowej rozliczenie podatku VAT następuje nie prędzej niż po otrzymaniu płatności od kontrahenta.

Z rozliczenia metoda kasową może skorzystać większość polskich właścicieli firm

Brak wniesienia opłat w terminie to nie rzadkość. Osoby prowadzące działalność gospodarczą czasem spotykają się z sytuacją, gdy są zmuszone wiele razy przypominać kontrahentowi o zapłacie za wykonane usługi bądź sprzedane towary. Jeśli takie sytuacje zdarzają się regularnie, nawet dobrze radząca sobie firma może stracić płynność finansową, nie opłacić wszystkich podatków na czas i w efekcie otrzymać od urzędu skarbowego wysoką grzywnę. Szczęśliwie mali przedsiębiorcy, innymi słowy przedsiębiorstwa których przychód ze sprzedaży w roku poprzedzającym zamknął się razem z podatkiem w kwocie dwóch mln euro, mogą korzystać z metody kasowej odraczając w ten sposób termin rozliczenia się z podatku do chwili otrzymania opłaty od kontrahenta. Mając na względzie sprecyzowany przez przepisy limit z tej metody może skorzystać stanowcza większość krajowych właścicieli firm, jednak powinni oni mieć świadomość, że korzystanie z tej formy rozliczenia działa także w drugą stronę. Tym samym jeżeli sami mają trudności z dochowaniem terminów płatności, nie wolno im potrącić podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą stosownej należności. Deklarację o chęci przejścia na metodę kasową zgłasza się się urzędowi skarbowemu za pomocą druku VAT-R. Konieczne jest również przejście na rozliczenie podatku VAT w systemie kwartalnym oraz obligatoryjne umieszczenie na wszystkich wystawianych fakturach adnotacji “metoda kasowa”.

Dlaczego księgowi nie rekomendują średnim biznesom metody kasowej?

Biura rachunkowe nieraz odradzają niewielkim firmom rozliczenie podatku VAT metodą kasową. Przeważnie przyczyną tego jest problem z ciągłym kontrolowaniem wpływających opłat związanych z działalnością. Metoda kasowa zmusza przecież do stałego ich śledzenia, aby nie przeoczyć terminu rozliczenia podatku VAT. W przypadku firm, które wystawiają każdego miesiąca nie więcej niż kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Lecz już przy stu lub więcej fakturach pilnowanie wpłat wpływających na rachunek firmowy może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich firm rekomendowanym rozwiązaniem, które zapewnia zmniejszenie prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu oraz zaoszczędzenie czasu, jest korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności, jaką jest m.in. robot Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]