Coaching kariery zwiększy Twoje szanse na rynku pracy

Potrzebujesz więcej informacji o coachingu kariery? Doskonale trafiłeś! Wejdź tutaj.

Profesjonalne doradztwo zawodowe pozwala odkryć Twoje silne strony i zagospodarować ukryty potencjał. Jak pomaga coaching kariery? Czy warto zainwestować w swoje kompetencje zawodowe?

Coaching kariery – wieloaspektowe przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej

Coaching kariery przeprowadzony z kompetentnym doradcą zawodowym służy nie tylko tym, którzy dopiero zaczynają swoją karierę, ale również wieloletnim pracobiorcom, którzy przygotowują się do przejścia do nowej pracy, chcą obronną ręką przebrnąć przez restrukturyzację w przedsiębiorstwu czy też obawiają się przemian w sektorze zatrudnienia. Profesjonalny doradca zawodowy pomaga na kliku płaszczyznach – objaśnia jak przygotowywać się do rozmowy kwalifikacyjnej, aby pozytywnie przejść proces rekrutacji oraz jak kształtować tzw. umiejętności „miękkie” oraz inne kompetencje, niezbędne w życiu zawodowym. Coach kariery zajmuje się również pomocą w prawidłowym opracowaniu dokumentów, np. portfolio projektów, listu motywacyjnego czy CV, tak, żeby wzbudziły zainteresowanie u ewentualnych pracodawców, a zatem zwiększyły prawdopodobieństwo, że kandydat zostanie zaproszony na na kolejne etapy rekrutacji. Nie bez znaczenia jest także pomoc coacha kariery w zakresie autoprezentacji – to jeden z najważniejszych atrybutów, na który zwracają uwagę rekruterzy.

Kto może skorzystać z oferty coachingu kariery?

Chcesz prowadzić swoją karierę zawodową tak, aby w końcu odnieść sukces na rynku pracy? A może zastanawiasz się czy zmienić specjalizację, jednak nie wiesz, jaka praca przyniesie Ci dobrą pensję i równolegle satysfakcję? Coaching kariery spowoduje, że odkryjesz swoje słabe oraz mocne cechy, zaczniesz korzystać skryte w Tobie możliwości i osiągać sukcesy zawodowe. Profesjonalny doradca zawodowy wspomoże też managerów wyższego stopnia oraz innych doświadczonych pracowników, którzy szukają profesjonalnych konsultacji. Przed pierwszym spotkaniem dochodzi do wyznaczenia potrzeb doradczych – to wtedy zostaje uzgodnione, czego oczekuje uczestnik, pomocy w jakim zakresie potrzebuje i jaka liczba sesji z doradcą zawodowym pozwoli uzyskać przewidziany cel.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]