Czy badań psychologicznych kierowców należy się obawiać?

Dalsze informacje o badaniach psychologicznych Bielsko Biała.

Badania psychologiczne mają niezwykle szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale również określenia cech psychologicznych jednostki, które potrzebne są do wykonywania określonych zawodów. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Jak wyglądają badania psychologiczne kierowców?

Ci, którzy zobowiązani są poddać się badaniom psychotechnicznym, nierzadko mocno się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę nie ma czego. Całość badań składa się z testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji, testów osobowościowych, wywiadu psychologicznego i testów aparaturowych, które pozwalają ocenić chociażby szybkość reakcji. Testy służące do pomiaru inteligencji mają za cel ocenić zdolności umysłowe jednostki, która poddawana jest badaniu. Testy osobowościowe oceniają cechy charakteru. Określają m.in: intro- oraz ekstrawersję, psychotyzm i neurotyzm. W przypadku testów aparaturowych specjalista wykorzystuje aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji, wirometr, stereometr i ciemnię. Testy nie wymagają żadnego uprzedniego przygotowania. Osoby, które używają okularów, powinny jedynie pamiętać, aby wziąć je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto musi się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C, C+E, D1+E, D1, D oraz D+E. Przechodzić muszą je również osoby, które zamierzają wykonywać zawód instruktora i egzaminatora nauki jazdy. Są obowiązkowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych i kierowców taksówek. Powinno się dodać, że przejść je muszą także ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy na skutek prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Ważność tego typu badań jest różna w zależności od kategorii osób, które je przechodzą. I tak chociażby w przypadku kierowców planujących odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Należy poddać się im jedynie raz.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]