Dlaczego potrzebne są badania operatorów?

Potrzebujesz sprawdzić, kto oferuje badania operatorów Bielsko? Nie zwlekaj! Koniecznie skieruj się na http://www.badaniabielsko.pl.

Do pracy w wielu profesjach niezbędne są właściwe uwarunkowania psychiczne. By dowiedzieć się, czy badany je posiada, przeprowadza się specjalistyczne badania. By je wykonać, musimy udać się do pracowni psychologicznej, a na ich przebieg w największej mierze wpływa rodzaj profesji, w której zamierza działać badany. Odmienne badania przeprowadzane są wobec prawników, odmienne natomiast dla operatorów wózków widłowych czy suwnic. Jak łatwo stwierdzić, te drugie badania są zlecane dużo częściej. Dobrze więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jak one przebiegają, jakie akty prawne określają ich charakter oraz jakie predyspozycje są w ich trakcie najważniejsze.

Reguły badań operatorów

Częstotliwość i charakter badań operatorów wózków podnośnikowych oraz innych maszyn wykorzystywanych w fabrykach reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 1996. W jego myśl badania operatorów powinny być przeprowadzane co 3 lub 4 lata, poza badanymi po 50 roku życia – ci mają obowiązek do przeprowadzania badań co 24 miesiące. Powinniśmy przy tym pamiętać, iż wygląd badań może zostać zmieniony, jeśli przeprowadzający je psycholog uzna, że niezbędne są dodatkowe testy lub niektóre elementy okażą się w konkretnym przypadku zbędne.

Badania operatorów – na co się przygotować?

Pierwszym etapem badań operatorów jest badanie osobowości, przybierające zwykle formę papierowego testu, a także test sprawdzający inteligencję. Później wykonywane są badania na refleks, opierające się najczęściej na naciśnięciu odpowiedniego przycisku po zaświeceniu się lampki oraz sprawdzeniu, czy badany potrafi odpowiednio prędko zatrzymać wózek. Badania operatorów to również testy zdolności percepcji przestrzeni oraz wzorku – te drugie zazwyczaj przeprowadzane są w ciemni i z wykorzystaniem stereometru.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]