Jak w przybliżeniu oszacować koszt usługi tłumaczenia przysięgłego?

Solidna porcja wiedzy o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego w Krakowie. Zobacz koniecznie!

Wraz z otwarciem się Polski na firmy z większości państw świata pojawiło się większe zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień tłumacze wykonują setki przysięgłych i zwykłych translacji na mniej lub bardziej powszechne języki, zarówno na zamówienie firm, jak i klientów indywidualnych.

Pomimo, iż w internecie bez problemu można znaleźć bezpłatne narzędzia oferujące translację, jeszcze przez dekady nie przejmą one obowiązków profesjonalnych tłumaczy, bowiem skorzystanie z ich oferty jest często wymagane, np. jeśli musimy przynieść poświadczone tłumaczenie dokumentu do sądu. W takich sytuacjach wiele osób głowi się, jak orientacyjnie obliczyć koszt przekładu. Co zatem wpływa na koszt tłumaczeń?

Okoliczności determinujące finalny koszt przekładu

Ostateczny koszt przekładu tekstu kształtują następujące czynniki:
1. Kierunek translacji. Przekład z innego języka na język polski jest zasadniczo o wiele tańszy niż translacja w kierunku odwrotnym.
2. Język, na który lub z którego chcemy przełożyć tekst. Przekład z szeroko znanych języków romańskich (włoski, portugalski) czy germańskich (angielski, szwedzki) będzie co do zasady tańszy aniżeli translacja z mniej popularnych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (wietnamskiego, chińskiego) lub słowiańskich (między innymi białoruskiego, ukraińskiego, rosyjskiego).
3. Stopień trudności tłumaczenia albo tematyka dokumentu. Translacja umów handlowych, podręczników medycznych lub prac akademickich kosztuje więcej, bowiem tłumacz powinien dysponować nie tylko znajomością leksyki specyficznej dla konkretnej branży, ale również odpowiednią wiedzę, żeby właściwie zinterpretować tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia przy translacji niepożądanych błędów.
4. Termin wykonania tłumaczenia. Jak przy każdej usłudze, gdy zamawiamy coś “od ręki” musimy przygotować portfel na większy wydatek.

Dlaczego tłumaczenie poświadczone to większy koszt?

Warto nadmienić, że tłumaczenie różnego rodzaju dokumentów jak np. akt ślubu bądź świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia kursu, dyplom ukończenia studiów), musi wykonać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, ponieważ tłumacz obligatoryjnie uwierzytelnia go pieczątką ze swoim nazwiskiem i numerem licencji tłumacza przysięgłego, a informację o danym tłumaczeniu wpisuje do indeksu, w którym nadaje mu odrębny numer identyfikacyjny oraz oznacza czy tłumaczenie wykonane było z odpisu, oryginału lub kopii. Tłumacze przysięgli na ogół mają stały cennik za translację najpopularniejszych świadectw oraz dokumentów tożsamości, z kolei w razie nieodzowności zlecenia tłumaczenia uwierzytelnionego innych dokumentów, cenę usługi oblicza się od długości tekstu finalnego (nie wyjściowego). W przekładzie przysięgłym jednostką rozliczeniową jest 1125 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie zwykłym – 1800 znaków.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]