Korzyści, jakie daje ochrona osób i mienia

Dowiedz się, kto ma w swojej ofercie ochronę Kraków. Kliknij tutaj.

Form zabezpieczania mienia oraz osób jest całe mnóstwo. Jedną z nich jest postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z pomocy tego rodzaju agencji zdecydowanie najczęściej decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Przybywa też osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto zdecydować się na usługi agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa w czasie jego nieobecności jest włamanie. Do zdarzenia tego może dojść nie tylko w przedsiębiorstwie, ale też w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, kupując antywłamaniowe drzwi i okna. Można także wykorzystać system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia bez wątpienia utrudnią przestępcom wejście do budynku. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale również klientom czy znajdującym się w nich pracownikom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć rozmaite obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obszar obejmującym całą dobę monitoringiem, mogą także patrolować teren czy prowadzić ewidencję niepokojących zdarzeń, które zaobserwowano w obiekcie.

Ochrona osób i mienia – zalety dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, który zatrudnia więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Agencja ochrony, w której zatrudnione są osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na ochronę znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65%. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić całkiem wysokie kwoty.

Adres:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]