Jakie firmy korzystają z kontenerów na odpady?

Sprawdź, gdzie zamówić kontener na gruz.

Nie wszystkie odpady powinny trafić do koszy na surowce zmieszane lub wtórne. Dotyczy to zwłaszcza tych, które są wytwarzane podczas różnych prac budowlanych i renowacji, jak również odpadów industrialnych. Należy je transportować do wskazanego punktu zbiórki selektywnej, gdzie będą poddane recyklingowi zgodnie z przepisami o odpadach. W wielu sytuacjach mogą jednakże wyniknąć komplikacje związane z gromadzeniem oraz transportem odpadów. Żeby ich uniknąć, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady przystosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – na substancje ciekłe albo gruz

Najprostsze kontenery otwarte są przystosowane do przechowywania oraz transportu starych mebli, gruzu, opakowań i podobnych odpadów. Poza tym dostępne są także kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości półpłynnych i ciekłych (m.in. tych wytwarzanych w oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są również niezbędne w przypadku kontenerów na śmieci sypkie, jak granulaty, wióry metalowe bądź trociny. Proces ich załadunku ułatwia zamontowany fabrycznie podajnik ślimakowy. Najmniej problematyczne do przewożenia są oczywiście kontenery rolkowe, wyposażone w system ułatwiający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla których firm?

Odbiorcami oferty producentów kontenerów na odpady są różne firmy. Wśród nich można wymienić m.in. ekipy sprzątające i zajmujące się opróżnianiem piwnic i strychów, przedsiębiorstwa budowlane, a także różnego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na śmieci decydują się firmy oferujące usługi wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz gruzu. Użyczają je one swoim klientom, a po zapełnieniu transportują do miejsca legalnego ich magazynowania lub utylizacji.

Adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]